Документація кафедри

Робочі програми 014 Середня освіта (Математика. Інформатика) 2022

2022

ОР Магістр

Вибіркові

Програма кваліфікаційного іспиту з інформатики та методики навчання інформатики у закладах загальної середньої освіти (ОР Магістр)

Робочі програми 014 Середня освіта (Математика. Інформатика) 2021
Програми практики Фізика