Кафедра бізнес-економіки та адміністрування

Image

Кафедра бізнес-економіки та адміністрування -  наймолодша кафедра фізико-математичного факультету, але одна з найпотужніших кафедр СумДПУ імені А.С. Макаренка за показниками навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної та інноваційної діяльностей.

Нині Україна гостро потребує фахівців у сфері економіки, маркетингу,  публічного управління та адміністрування, здатних стратегічно і творчо мислити, працювати на реальних і віртуальних ринках, приймати раціональні управлінські рішення. На підготовку саме таких кваліфікованих фахівців спрямована діяльність кафедри.

Кафедра має високий науковий і педагогічний потенціал професорсько-викладацького складу, розвинене матеріально-технічне забезпечення.

Якщо ви хочете отримати гідну сучасну вищу освіту, бути затребуваними на ринку праці, то запрошуємо на навчання!

Завідувачка кафедри ,
доктор економічних наук,
професор
В.В. Божкова