Звітна студентська науково-практична конференція фізико-математичного факультету

Дата проведення: 28-30 квітня 2021 року.

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Мета заходу: на конференції презентуються наукові здобутки молодих науковців фізико-математичного факультету та результати методичних пошуків майбутніх учителів математики, фізики, інформатики, економіки, маркетингу, публічного управління та адміністрування, які були одержані під час виконання магістерських і дипломних досліджень та курсових проектів.

Тематичні напрямки:
1. математика та методика навчання математики;
2. інформатика та методика навчання інформатики;
3. актуальні питання економіки, публічного управління та адміністрування;
4. фізика та методика навчання фізики.
 
Науково-методичний семінар для вчителів інформатики Сумської області "Навчання інформатики: професійне зростання та творчий пошук"

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета семінару: презентувати досвід роботи вчителів інформатики Сумського регіону та сприяти підвищенню рівня їх професійної майстерності.

Завдання семінару:

  • обговорення сучасних науково-методичних досліджень в галузі інформатики та методики її навчання;
  • вивчення питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту;
  • підвищення професійної майстерності вчителів інформатики;
  • моніторинг запроваджених електронних навчальних ресурсів та результатів їх використання на теренах Сумщини;
  • створення банку електронних навчальних матеріалів з інформатики;
  • надання науково-методичної допомоги вчителям в навчанні інформатики.

Форми роботи семінару: тематичні секції, тьюторські майданчики, майстер-класи, тренінги, web-інари, круглі столи.

Напрямки роботи семінару:
1. Стан і перспективи розвитку інформатичної освіти.
1.1. Державні освітні стандарти та навчальні програми з інформатики.
1.2. Підвищення кваліфікації вчителя інформатики як необхідна складова професійного зростання.
2. Інтеграція інформаційних технологій в навчальний процес.
2.1. Особливості впровадження спеціалізованих програмних засобів в навчальний процес.
2.2. Інформатика і математика.
3. Електронне навчання.
3.1. Освітні електронні та телекомунікаційні ресурси.
3.2. Дистанційні технології.
3.3. Інклюзивне навчання та інформаційні технології.

Міжнародна науково-методична конференція Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс - 2017»

Дата проведення: 1-2 березня 2017 року.

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета заходу: обговорення проблем сучасної природничо-математичної освіти, стимулювання досліджень в галузі теорії та методики навчання дисциплін природничо-математичного циклу з метою науково обґрунтованої розробки шляхів розвитку інтелектуального та творчого потенціалу школярів та студентів у сучасних умовах, обміну науковими та практичними здобутками науковців та вчителів-практиків.

Тематичні напрямки:
1. Орієнтація дисциплін природничо-математичного циклу на розвиток творчої особистості учня
2. Розвиток інтелектуальних вмінь студентів при навчанні дисциплін природничо-математичного циклу
3. Оптимізація навчання дисциплін природничо-математичного циклу засобами інформаційних технологій

І Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо- математичного циклу «ІТМ*плюс-2020 Форум молодих дослідників»!

ШАНОВНИЙ УЧАСНИК !

Запрошуємо Вас до участі у роботі конференції 12 листопада
о 1600 на платформі Zoom.

Ідентифікатор конференції: 6180261532
Код доступу: 1211fmf


Про участь у конференції з доповіддю просимо повідомити 11
листопада до 21.00 на Viber 0684204828 (Чашечникова О.С.) з
метою формування програми онлайн зустрічі.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики»

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, АСПІРАНТИ ТА  НАУКОВЦІ!

Запрошуємо Вас взяти участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю

 «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ»,

яка відбудеться 12-14 квітня 2021 року, м. Суми 

на базі Інституту прикладної фізики НАН України та фізико-математичного факультету  Сумського державного педагогічного університету ім.  А.С. Макаренка

Тематичні напрями роботи конференції

1.      Квантова теорія поля (онлайн).

2.      Взаємодія іонів та електронів низьких енергій з речовиною (онлайн).

3.      Радіаційне матеріалознавство (онлайн).

4.      Фазовий контраст, біофізика та медицина (онлайн).

5.      Комп’ютерне моделювання фізичних процесів (онлайн).

6.      Питання теорії та методики навчання фізики та нанотехнологій (очно).

7.      Інноваційні підходи до навчання фізики в ЗЗСО та ЗВО (очно).

8.      Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі (очно).

 Робочі мови конференції – українська, англійська.

Доповіді учасників будуть включені до електронного збірника матеріалів конференції.

Всі учасники конференції отримають сертифікати в електронному вигляді.

 Для участі в роботі конференції необхідно не пізніше 31.03.2021 р. подати:

1)  заявку на участь (зразок – додаток 1), назва файлу українською мовою –заявка_ Міщенко.doc;

2)  текст тез (згідно з вимогами – додаток 2), назва файлу - тези_Міщенко.doc;

Документи (1–2) надсилати електронною поштою на адресу: [email protected]

УЧАСТЬ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА!

Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати надіславши запитання на електронну адресу: [email protected] 

Інформаційний лист

Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах»