Конференції

Дата проведення: 12-13 травня 2022 року

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Мета заходу: на конференції презентуються наукові здобутки молодих науковців фізико-математичного факультету та результати методичних пошуків майбутніх учителів математики, фізики, інформатики, економіки, маркетингу, публічного управління та адміністрування, які були одержані під час виконання магістерських і дипломних досліджень та курсових проектів.

Тематичні напрямки:
1. математика та методика навчання математики;
2. інформатика та методика навчання інформатики;
3. актуальні питання економіки, публічного управління та адміністрування;
4. фізика та методика навчання фізики.
 
 
 

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета семінару: презентувати досвід роботи вчителів інформатики Сумського регіону та сприяти підвищенню рівня їх професійної майстерності.

Завдання семінару:

  • обговорення сучасних науково-методичних досліджень в галузі інформатики та методики її навчання;
  • вивчення питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту;
  • підвищення професійної майстерності вчителів інформатики;
  • моніторинг запроваджених електронних навчальних ресурсів та результатів їх використання на теренах Сумщини;
  • створення банку електронних навчальних матеріалів з інформатики;
  • надання науково-методичної допомоги вчителям в навчанні інформатики.

Форми роботи семінару: тематичні секції, тьюторські майданчики, майстер-класи, тренінги, web-інари, круглі столи.

Напрямки роботи семінару:
1. Стан і перспективи розвитку інформатичної освіти.
1.1. Державні освітні стандарти та навчальні програми з інформатики.
1.2. Підвищення кваліфікації вчителя інформатики як необхідна складова професійного зростання.
2. Інтеграція інформаційних технологій в навчальний процес.
2.1. Особливості впровадження спеціалізованих програмних засобів в навчальний процес.
2.2. Інформатика і математика.
3. Електронне навчання.
3.1. Освітні електронні та телекомунікаційні ресурси.
3.2. Дистанційні технології.
3.3. Інклюзивне навчання та інформаційні технології.

Міжнародна науково-практична конференція
"НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ"

 

Дата проведення: 9 грудня 2021 року.

E-mail конференції: npk@fizmatsspu.sumy.ua

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Тематичні напрямки:
1.  Особливості організації наукової та навчальної діяльності майбутнього фахівця в умовах розвитку інформаційного суспільства на засадах компетентнісного підходу

2.  Дослідницька діяльність майбутніх науковців в умовах цифрової глобалізації

3.  Компетентнісна самореалізація вчителя в умовах НУШ 

4.  ІТ в науковій та професійній діяльності

5.  Сучасні тренди та інновації в різних галузях знань

6.  Цифрові інструменти професійної підготовки фахівця

7. Формальна, неформальна та інформальна освіта в умовах пандемічної кризи

 Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична конференція

" ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

ЯК ШЛЯХ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ "

Дата проведення: 7 грудня 2020 року.

E-mail конференції: npk@fizmatsspu.sumy.ua

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета заходу: обговорення науково-методичних аспектів підготовки фахівців, визначення чинників формування професійних компетентностей, аналіз можливостей використання ІТ в науковій діяльності молодих науковців та під час навчального процесу.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній дистанційній науково-методичній конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2023», яка відбудеться 10 листопада 2023 року на базі фізико-математичного факультету та науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики при Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Орієнтація дисциплін природничо-математичного циклу на розвиток творчої особистості учня.

2. Розвиток інтелектуальних вмінь студентів при навчанні дисциплін природничо-математичного циклу.

3. Оптимізація навчання дисциплін природничо-математичного циклу засобами інформаційних технологій.

4. Психолого-педагогічний супровід розвитку творчої особистості в процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу.

5. Впровадження ідей нової української школи з метою розвитку творчої особистості учнів.

Мови конференції: українська, англійська.

Завантажити інформаційний лист

Виступ Сковрцової С.О. - доктора педагогічних наук, професора, завідувачки кафедри математики і методики її навчання ДЗ "Південноукраїнський національний пелагогічний університет імені К.Д. Ушинського", член-кореспондентка НАПН України

ІV Всеукраїнська

науково-методична інтернет-конференція

студентів, аспірантів та молодих вчених

Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів

у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу

«ІТМ*плюс-2023 Форум молодих дослідників»

17 листопада 2023 року

м. Суми, Україна

 

До участі у конференції запрошуються викладачі, аспіранти, магістранти, студенти. Форма проведення конференцій: заочна інтернет-конференція.

Мова конференції: українська.

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА.

За підсумками конференції буде видано збірник матеріалів у pdf-форматі. Кожний учасник отримає сертифікат.

Тематичні напрямки

1.   Проблеми сучасної математики та методики навчання математики.

2.   Проблеми сучасної фізики та методики навчання фізики.

3.   Проблеми комп’ютерних наук та методики навчання інформатики.

4.   Проблеми сучасної біології та методики навчання біології.

5.   Проблеми сучасної хімії та методики навчання хімії.

6.   Проблеми сучасної географії та методики навчання географії.

7.   Проблеми навчання дисциплін природничо-математичного циклу у початковій школі.

 Завантажити Інформаційний лист


ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА КОЛЕЖАНКИ!

 Запрошуємо до участі у VIIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю

 «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ»,

 яка відбудеться дистанційно 24-26 жовтня 2022 року, на базі Інституту прикладної фізики НАН України та  Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

 Робочі мови конференції – українська, англійська.

Доповіді учасників будуть включені до електронного збірника матеріалів конференції.

Всі учасники конференції отримають сертифікати в електронному вигляді.

 Для участі в роботі конференції необхідно не пізніше 22 жовтня 2022 р. (включно) заповнити реєстраційну форму на веб-сторінці конференції http://iap.sumy.org/spetf2022 та завантажити тези  або ж подати:

1)  заявку на участь;

2) текст тез доповіді.

Документи (1–2) надсилати електронною поштою на адресу: spetf@ipfcentr.sumy.ua

УЧАСТЬ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА!

Більш детальну інформацію щодо конференції можна отримати надіславши запитання на електронну адресу: spetf@ipfcentr.sumy.ua

 Інформаційний лист

___________________________________________________________

Архив конференцій

Матеріали конференції СПЕТФ 2012

Матеріали конференції СПЕТФ 2013

Матеріали конференції СПЕТФ 2014

Матеріали конференції СПЕТФ 2015

Матеріали конференції СПЕТФ 2016

Матеріали конференції СПЕТФ 2017

Матеріали конференції СПЕТФ 2018

Матеріали конференції СПЕТФ 2019

Матеріали конференції СПЕТФ 2020

Матеріали конференції_СПЕТФ 2021