Історія фізико-математичного факультету

   Усе починалося у 20-х роках двадцятого століття. В Україні була проведена адміністративна реформа, внаслідок якої були створенні округи, що об'єднували декілька районів,  підпорядкованих області. Зокрема, у 1923 році був утворений Сумський округ у складі Харківської області. Створення округу позитивно вплинуло на процеси, пов'язані з підвищенням рівня грамотності населення, на розвиток освіти та культури в цілому. За клопотанням місцевої влади уряд України 14 грудня 1924 року прийняв Постанову про відкриття в Сумах вищих педагогічних курсів, які в 1925 році були реорганізовані в Сумський педагогічний технікум з правами вищого навчального закладу. Основним у педагогічному технікумі було відділення з підготовки вчителів математики, фізики і технічних дисциплін загальноосвітніх і професійно-технічних шкіл...

Переглянути повний текст >> 

This image for Image Layouts addon

1934 – 1941
Галаган Павло Петрович

народився 12 січня 1902 року в с. Дроздовище Городнянського району Чернігівської області. У 1929 році закінчив фізико-математичний факультет Інституту Народної освіти в м. Житомирі за спеціальністю «Вчитель фізики та математики», а в 1931 році – вищі педагогічні курси Московського державного університету, отримавши спеціальність «Асистент математики». З лютого 1934 року до червня 1945 року працював у Сумському педагогічному інституті на посаді викладача математики. З 1934 року до 1941 року, до окупації м. Сум німецько-фашистськими загарбниками, обіймає посаду декана фізико-математичного факультету. Повернувшись з евакуації (м. Уфа) у лютому 1944 року, працював заступником директора з навчальної та наукової роботи. За свою роботу був неодноразово премійований.

This image for Image Layouts addon

1944 - 1950
Богаєвський Володимир Євдокимович

народився 28 грудня 1908 року в с. Ржава Обоянського району Курської області. У 1932 році закінчив фізичний факультет Харківського Фізико – Хіміко – Математичного інституту за спеціальністю «Вчитель математики». З 6 грудня 1943 року до 26 серпня 1961 року працював у Сумському педагогічному інституті на посаді викладача кафедри фізики,  викладав такі дисципліни: загальну та теоретичну фізику, фізику електронних процесів, фізику ядра та історію фізики. З 1943 року до 1950 року обіймав посаду декана фізико-математичного факультету. З 1955 року до 1960 року працював головою бюро астро-фізико-математичної секції обласного управління Всесоюзного спільноти товариства «Знання». У 1959 році завершив роботу над кандидатською дисертацією на тему «Зміст поняття інерції і маси в сучасній фізиці». 26 серпня 1961 року був звільнений з посади старшого викладача кафедри фізики Сумського педагогічного інституту та переведений до Бєлгородського філіалу Харківського гірничого інституту.

This image for Image Layouts addon

1950 - 1953
Ляшенко Лаврентій Іванович

народився 31 серпня 1901 року в с. Савенцях Срібнянського району Чернігівської області. У 1938 році закінчив фізико-математичний факультет Київського державного університету за спеціальністю «Математика». З грудня 1945 року до липня 1962 року працював у Сумському педагогічному інституті на посаді викладача кафедри математики, викладав такі навчальні дисципліни, як: математичний аналіз, диференціальну геометрію, наближені обчислення, елементарну математику та методику математики. З вересня 1950 року до жовтня 1953 року обіймав посаду декана фізико-математичного факультету. З листопада 1959 року до липня 1962 року виконував обов’язки завідувача кафедри елементарної математики та методики викладання. Л.І. Ляшенко був нагороджений орденом «Красная звезда» (вересень 1945 р.), медаллю «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» ( вересень 1946 р.), медаллю «За трудовое отличие» (листопад 1953р.). У травні 1962 року був нагороджений за сумлінну працю нагрудним знаком «Відмінник народної освіти». 6 липня 1962 року у зв’язку з виходом на пенсію, був звільнений з роботи.

This image for Image Layouts addon

1953 - 1955
1963 - 1964
Овчаренко Олександр Полікарпович

народився 12 червня 1919 року в м. Мерефі Харківської області. У 1952 році закінчив фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Вчитель математики та фізики». З серпня 1952 року до серпня 1984 року працював у Сумському державному педагогічному інституті на посаді викладача кафедри математики,  викладав вищу математику. У період з 12 жовтня 1953 року до вересня 1955 року і з 16 червня 1963 року до 1 квітня 1964 року працював на посаді декана фізико-математичного факультету. У 1965 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обчислювальна культура учнів середньої школи». 29 січня 1966 року йому присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук, а 7 лютого 1967 року – звання доцента кафедри вищої математики. З жовтня 1965 року до липня 1968 року працював проректором інституту з навчальної та наукової роботи. Упродовж 1968 – 1980 років очолював Сумський державний педагогічний інститут, працював на посаді ректора. О.П.Овчаренко був нагороджений орденом «Знак пошани» (1945р., 1958р. та 1978р.), медалями «За бойові заслуги»  (1946р.), «За доблесный труд» (1970р.), нагрудним знаком «25 років Перемоги», 2 нагрудними знаками «Відмінника народної освіти». З 1 вересня 1984 року був звільнений з посади доцента кафедри математики у зв’язку з виходом на пенсію.

This image for Image Layouts addon

1955 - 1960
1964 - 1967
Карпусь Григорій Семенович

народився 14 лютого 1905 року в с. Гнатівка Срібнянського району Чернігівської області.  У 1932 році закінчив фізичний факультет Харківського Фізико – Хіміко – Математичного інституту за спеціальністю «Вчитель математики», в 1935 році – аспірантуру зі спеціальності «Механіка» Науково-дослідного інституту математики і механіки м. Харкова. У 1939 році працював на посаді завідувача кафедри математики. З жовтня 1946 року до липня 1983 року працював у Сумському педагогічному інституті на посаді викладача математики,  викладав вищу математику, математичний аналіз, теорію функцій дійсної змінної, диференціальну геометрію. У період з 1 вересня 1955 року до 1960 року та з квітня 1964 до 1967 року працював на посаді декана фізико-математичного факультету.   Г. С. Карпусь нагороджений орденом «Вітчизняної війни», медалями «За взятие Берлина», «За звільнення Варшави», «За победу над Германией». За сумлінну довголітню працю в інституті нагороджений Почесним знаком «Відмінник народної освіти». 1 січня 1981 року був звільнений з роботи у зв’язку з виходом  на пенсію.

This image for Image Layouts addon

1960 - 1963
Гулак Юрій Костянтинович

народився 11 червня 1927 року в с. Перекопівка Глинського району Сумської області. У 1950 році закінчив фізичний факультет Київського університету за спеціальністю «Фізика», а в 1953 році – аспірантуру при Київському університеті за спеціальністю «Астрофізика». З серпня 1953 року до 29 січня 1966 року працював у Сумському державному педагогічному інституті на посаді викладача фізики, викладав курси теоретичної механіки та астрономії. З 10 жовтня 1960 року до 15 червня 1963 року працював на посаді декана фізико-математичного факультету. У червні 1958 року йому присвоєно науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, у 1962 році – вчене звання доцента. У 1966 році Ю.К. Гулак був звільнений з роботи у зв’язку зі зміною місця роботи.

This image for Image Layouts addon

1967 - 1971
Скоробагатько Анатолій Федорович

народився 26 червня 1929 року в м. Сумах. У 1952 році закінчив фізико-математичний факультет Сумського педагогічного інституту за спеціальністю «Вчитель фізики», а в 1964      році – аспірантуру інституту фізики АН УССР. З вересня 1952 року до теперішнього часу працює в Сумському державному педагогічному університеті. У 1966 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Фізика твердого тіла», і йому було присвоєно науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, а в 1968 році – звання доцента. Викладав навчальні дисципліни з квантової механіки, ядерної фізики, оптики, загальної фізики, електро - і радіотехніки. З вересня 1967 року до серпня 1974 року працював на посаді  декана фізико-математичного факультету. З вересня 1974 року до 1979 року обіймав посаду завідувача кафедри фізики. У 1979 році А.Ф. Скоробагатько був нагороджений знаком «Відмінник народної освіти».

This image for Image Layouts addon

1974 - 1979
Семенець Георгій Йосипович

народився 4 лютого 1927 року в с. Хотіні Сумської області. У 1956 році закінчив математичний факультет Харківського державного університету імені М. Горького за спеціальністю «Математика». З вересня 1962 року до 1981 року працював у Сумському державному педагогічному інституті на посаді викладача кафедри математики, викладав курс з аналітичної та диференціальної геометрії, основ геометрії, вищої геометрії та історії математики. З 28 серпня 1974 року до 28 лютого 1979 року обіймав посаду  декана фізико-математичного факультету. У 1973 році завершив роботу над дисертаційним дослідженням «Розвиток проблем обґрунтування геометрії в ХІХ столітті». Г.Й. Семенець нагороджений медалями «За перемогу над Німеччиною» (1945 р.), «30 років Радянської Армії і Флоту» (1948 р.), «За бойові заслуги» (1954 р.), а також за сумлінну довголітню роботу в інституті неодноразово був премійований та отримував грамоти.

This image for Image Layouts addon

1979 - 1988
Чашечніков Серафим Михайлович

народився 28 лютого 1927 року в с. В-Кенша Нікольського району Пензенської області. У 1950 році закінчив Пензенський педагогічний інститут за спеціальністю «Математика», а в 1953 році – аспірантуру при Саратовському державному університеті. З червня 1976 року до лютого 1990 року працював у Сумському державному педагогічному інституті на посаді доцента кафедри математики. Викладач проводив заняття з аналітичної, диференціальної, проективної геометрії, математичної логіки. У 1959 році С.М. Чашечнікову присвоєно науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, а в 1963 році – звання доцента. З  1 березня 1979 року до 17 жовтня 1988 року працював на  посаді декана фізико-математичного факультету. У 1970 році С.М. Чашечніков був нагороджений медаллю «За доблестный труд». 28 лютого 1990 року був звільнений з роботи у зв’язку з виходом на пенсію.

This image for Image Layouts addon

1988 - 1993
Кшнякін Володимир Семенович

народився 26 жовтня 1948 року в м. Давлеканово Башкирської Автономної Республіки. У 1971 році закінчив фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Вчитель фізики та математики». У 1980 році закінчив аспірантуру Одеського державного педагогічного інституту. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію. З 27 серпня 1987 року працює в Сумському державному педагогічному інституті на посаді доцента кафедри фізики, викладає такі навчальні дисципліни, як: електротехніка, загальна фізика, молекулярна фізика, термодинаміка, матеріалознавство. З 19 листопада 1988 року до 1993 року працював на посаді декана фізико-математичного факультету. Сьогодні В.С. Кшнякін – провідний доцент кафедри фізики, нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України.

This image for Image Layouts addon

1993 - 2006
Лобода Валерій Борисович

Лобода Валерій Борисович народився 6 серпня 1950 року в селі Марківка на Сумщині, в родині вчителя. Після закінчення із золотою медаллю у 1967 році середньої школи навчався на фізико-математичному факультеті Сумського державного педагогічного  інституту імені А.С. Макаренка, який закінчив з відзнакою у 1972 році і одержав спеціальність учителя фізики і математики. Після закінчення інституту працював у ньому на кафедрі фізики - ст. лаборантом, науковим співробітником,   асистентом,  доцентом, професором:  викладав курси квантової механіки,  методів математичної фізики, фізичних основ  вакуумної техніки та мас-спектрометрії, спеціальний фізичний практикум.

Під його керівництвом першими  в університеті були акредитовані за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра всі фізико-математичні спеціальності. З його ініціативи на факультеті була розпочата підготовка фізиків-науковців і створена кафедра експериментальної та теоретичної фізики, яку очолював академік НАН України Сторіжко В.Ю. На сьогодні біля 20-и випускників цієї кафедри мають наукові ступені і працюють в університетах і наукових закладах України та за кордоном.  

Проф. Лобода В.Б. створив на фізико-математичному факультеті сучасні навчальні лабораторії спеціального фізичного практикуму, фізичних основ вакуумної техніки та мас-спектрометрії а  також  науково-дослідницьку лабораторію з фізики тонких плівок, де він багато років здійснював керівництво науковою тематикою стосовно дослідження структури та електрофізичних властивостей тонких  плівок. У рамках міжнародної освітньої програми центру М. Кюрі "Nanomag-Lab" (Франція) пройшов стажування за програмою «Комбіновані дослідження наноструктурних магнітних матеріалів».

У СумДПУ проф. Лобода В.Б. створив наукову школу з фізики тонких  плівок. Під його науковим керівництвом на кафедрі фізики  в лабораторії фізики тонких плівок були виконані  і  успішно захищені чотири кандидатські дисертації з фізико-математичних наук. Проф. Лобода В.Б. – автор понад 150-ти наукових праць, з яких більше 30-ти проіндексовані в науково-метричній базі SCOPUS,  2-х наукових монографій та 5 навчально-методичних посібників з грифом МОН для студентів вищих навчальних закладів.  

За сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність проф. Лобода В.Б. нагороджений пам'ятним знаком «За видатні заслуги перед колективом педагогічного університету», та нагрудними знаками  МОН України «За наукові та освітні досягнення» та «Відмінник освіти України».

 У 2016 році звільнився з Сумського педагогічного університету.

This image for Image Layouts addon

2007 - 2017
Петренко Світлана Віталіївна

народилася 11 січня 1959 року в м. Ромнах Сумської області. У 1976 році закінчила Роменську середню загальноосвітню школу № 5 з золотою медаллю і вступила до Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка на фізико-математичний факультет за спеціальністю «Фізика та математика», який закінчила в 1981 році з відзнакою. З 1981 року працює в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка на різних посадах: лаборант, старший лаборант, науковий співробітник кафедри фізики, асистент, викладач, доцент кафедри математики. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Електрофізичні властивості та тензочутливість тонких плівок перехідних d – металів». З 1995 до  2007 року очолювала ліцей Сумського державного педагогічного університету імені          А.С. Макаренка. С.В.Петренко має більше ста наукових публікацій та 4 навчальні посібники з грифом МОН. За успіхи в роботі неодноразово нагороджена грамотами МОН, нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2004 р.), нагрудним знаком «В. Сухомлинський» (2005 р.), Почесним знаком «За заслуги перед університетом» (2009 р.).

This image for Image Layouts addon

2017 - ...
Каленик Михайло Вікторович

народився 20 травня 1972 року в станиці Архонській Приміського району м. Владикавказа (Північна Осетія-Аланія, Росія). З 1979 р. до 1989р. навчався в середній школі № 9 м. Суми. У 1989 році вступив до Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка на фізико-математичний факультет за спеціальністю «фізика та основи інформатики»,  який закінчив у 1994 році. З 1993 року до теперішнього часу працює за сумісництвом у Сумській спеціалізованій школі № 9 на посаді учителя фізики, йому присвоєно кваліфікацію «Вчитель вищої категорії», «Вчитель-методист». У 1996 році вступив до аспірантури Запорізького державного університету, яку закінчив у 1999 році за спеціальністю – теорія та методика навчання фізики. Упродовж 2000-2010 рр. – доцент кафедри сучасних педагогічних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію «Формування поняття «фізична величина» в учнів основної школи» за спеціальністю – «теорія та методика навчання фізики». У 2005 р. отримав звання доцента. З вересня 2003 року до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри фізики Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (за сумісництвом). З лютого 2007 року по 2017 р. обіймав посаду заступника декана фізико-математичного факультету. М.В. Каленик є автором понад 100 наукових праць, серед яких 9 навчальних посібників для студентів та вчителів. М.В. Каленик нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України та університету, Сумської обласной державної адміністрації, нагрудним знаком "Відмінник освіти", медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.», нагрудним знаком МОН України «Василь Сухомлинський».