Колективні науково-дослідні теми,
зареєстровані в УкрІНТЕІ

 • «Вивчення груп та інших математичних структур за заданими системами обмежень» (номер державної реєстрації 0124U000367). Керівник роботи: Лукашова Тетяна Дмитрівна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математики, фізики та методик їх навчання (термін виконання 2024-2027 рр.)

 • «Теоретико-методичні засади удосконалення освітнього процесу з фізики» (номер державної реєстрації 0124U000428). Керівник роботи: кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри математики, фізики та методик їх навчання Каленик М.В. (термін виконання 2024-2027 рр.)

 • «Науково-методичне забезпечення якості навчання фізики в закладах освіти» (номер державної реєстрації 0121U107495). Керівник роботи: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики, фізики та методик їх навчання Каленик М.В. (термін виконання 2021-2023 рр.)

 • «Дослідження математичних моделей з відношеннями  алгебраїчного та топологічного типів» (номер державної реєстрації 0121U108117). Керівник роботи: Лукашова Тетяна Дмитрівна, доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики, фізики та методик їх навчання (термін виконання 2021-2023 рр.)

 • «Розвиток інтелектуальних вмінь та творчого мислення учнів та студентів при вивченні математики». Керівник роботи: докт. пед. наук, професор, зав. кафедри математики, фізики та методик їх навчання Чашечникова О.С. (термін виконання 01.01.2019-31.12.2021.)

 • «Формування предметної компетентності засобами і технологіями сучасного освітнього середовища» (номер державної реєстрації 0118U006586). Керівник роботи: кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та методики навчання фізики Салтикова А.І. (термін виконання 2018-2020 рр.)

 • «Дослідження алгебраїчних і топологічних структур із заданими системами обмежень» (номер державної реєстрації 0115U001667). Керівник роботи: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики Лиман Ф. М. (термін виконання 2015-2017 р.р.)

 • «Активізація самостійної роботи студентів при вивченні теоретичної фізики в умовах кредитно-модульної системи» (номер державної реєстрації 0113U004664). Керівник роботи: доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики Мороз І.О. (термін виконання 2013-2017 рр.)

 • «Професійне становлення фахівця в умовах цифрового освітнього середовища» (номер державної реєстрації 0120U100572). Керівник роботи: Семеніхіна О.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики (термін виконання 2021-2024 рр.)
 • «Стратегічні аспекти трансформації публічного управління та адміністрування в Україні» (номер державної реєстрації 0121U113610). Керівник роботи: д.е.н., проф., завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування Божкова В.В. (термін виконання 09.2021-12.2025 р.)
 • «Стратегічне управління соціально-економічними системами в умовах глобальних викликів» (номер державної реєстрації 0117U004981). Керівник роботи: д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та бізнесу Кудріна О.Ю. (термін виконання 2017-2020 рр.)
 • З 2017 р. по 2020 р. кафедра бізнес-економіки та адміністрування працює над науково-дослідною темою: №0117U004981 «Стратегічне управління соціально-економічними системами в умовах глобальних викликів» (науковий керівник теми - завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування д.е.н., проф. Кудріна О.Ю.).
 •  З 2017 р. по 2020 р. на кафедрі під керівництвом к.е.н. Омельяненка В.А. виконується держбюджетний проект «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України», який увійшов до топ-10 зі 123 проектів, які перемогли у конкурсі наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених Міністерства освіти і науки України у 2017 р. з-поміж 362 проектів з понад 100 ВНЗ та наукових установ МОН.