Тематика наукових досліджень

Кафедра математики
Кафедра інформатики

Професійне становлення фахівця в умовах цифрового освітнього середовища (0120U100572, 2021-2023)

Кафедра фізики та МНФ

Науково-дослідні теми кафедри фізики та методики навчання
фізики
З 2018 р. по 2020 р. кафедра фізики та методики навчання фізики працювала над науково-дослідною темою «Формування предметної
компетентності засобами та технологіями сучасного освітнього
середовища» (реєстраційний номер 0118U006586, науковий керівник теми – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та методики навчання фізики Салтикова А.І.).
З 2021 р. кафедра фізики та методики навчання фізики  працює над
науково-дослідною темою №0121U107495 «Науково-методичне
забезпечення якості навчання фізики в закладах освіти» (науковий
керівник теми – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики Завражна О.М.

Кафедра бізнес-економіки та адміністрування
Держбюджетні теми кафедри бізнес-економіки та адміністрування
З 2017 р. по 2020 р. кафедра бізнес-економіки та адміністрування працює над науково-дослідною темою: №0117U004981 «Стратегічне управління соціально-економічними системами в умовах глобальних викликів» (науковий керівник теми - завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування д.е.н., проф. Кудріна О.Ю.).
Також з 2017 р. по 2020 р. на кафедрі під керівництвом к.е.н. Омельяненка В.А. виконується держбюджетний проект «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України», який увійшов до топ-10 зі 123 проектів, які перемогли у конкурсі наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених Міністерства освіти і науки України у 2017 р. з-поміж 362 проектів з понад 100 ВНЗ та наукових установ МОН.