ImageНауково-дослідна лабораторія інноваційних технологій викладання фізики та основ нанотехнологій

Тема: «Науково-методичне забезпечення якості навчання
фізики в закладах освіти»
зареєстрована в УкрІНТЕІ (номер державної реєстрації – 0107U002251)

КЕРІВНИК РОБОТИ: Каленик Михайло Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету, професор кафедри математики, фізики та методик їх навчання  Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

ВИКОНАВЦІСалтикова Алла Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент; Салтиков Дмитро Ігоревич, доктор філософії, старший викладач.

ДІЯЛЬНІСТЬ. 

  • організація впровадження результатів досліджень і розробок у навчальний процес, сприяння підвищенню якості підготовки кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів;
  • підтримка наукових досліджень молодих вчених та обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності;
  • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, педагогічних читань, дискусій тощо з актуальних питань методики навчання фізики, астрономії та основ нанотехнологій для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та педагогічних ВНЗ;
  • апробація отриманих наукових висновків та навчально-методичних розробок в межах курсів підвищення кваліфікації вчителів;
  • проведення інформаційно-просвітницьких заходів (лекцій, турнірів, конкурсів, тренінгів тощо) для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, з метою поліпшення якості шкільної фізико-математичної освіти, а також, виявлення та підтримки обдарованої молоді.

Лабораторія щорічно забезпечує організацію:
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики"