НАУКОВА ШКОЛА доктора педагогічних наук, професора СЕМЕНІХІНОЇ ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ

Діяльність наукової школи

  1. Керівник наукової школи - Семеніхіна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики.
  2. Напрям наукових досліджень: проблеми професійної підготовки фахівців в умовах розвитку цифрового суспільства
  3. Досліджувані проблеми:

- теоретико-практичні засади професійного становлення фахівця в умовах цифрового освітнього середовища;

- теоретико-методологічні засади формування культури (інформаційної, візуальної, цифрової тощо) майбутніх фахівців у ЗВО;

- організаційно-педагогічні засади професійної підготовки фахівців до застосування цифрових технологій у професійній діяльності;

- теоретико-методичні засади використання цифрових технологій і засобів у професійній підготовці фахівців;

- інноваційні підходи до професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти.   

  1. Головні здобутки наукової школи:
  • схарактеризовано теоретико-практичні засади: формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти; формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців ФКіС в умовах змішаного навчання; професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого середовища закладу загальної середньої освіти;
  • розроблено моделі професійної підготовки вчителів до використання засобів комп’ютерної візуалізації та електронних освітніх ресурсів;
  • визначено теоретико-практичні аспекти формування й розвитку компетентності фахівців: дослідницької, аналітичної, інформатичної, математичної, інформаційно-цифрової;
  • виявлено особливості розвитку критичного мислення майбутніх кваліфікованих робітників у процесі вивчення інформатичних дисциплін.

Результати діяльності: за результатами досліджень здобувачів наукових ступенів кандидата наук, доктора філософії та доктора наук захищено 3 докторських, 7 кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 3 дисертації на здобуття доктора філософії (015 Професійна освіта. Цифрові технології).

5. Перелік підготовлених у науковій школі докторів і кандидатів наук, докторів філософії з професійної освіти (цифрові технології)

ПІБ

Місце роботи

Посада

 1

Чкана

Ярослав

Олегович

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,

Доцент кафедри математики

 2

Удовиченко

Ольга

Миколаївна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Доцент кафедри інформатики

 3

Петренко

Сергій

Іванович

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Доцент кафедри інформатики

 4

Білошапка

Наталія

Миколаївна

Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка

Вчитель

 5

Борозенець

Наталія

Сергіївна

Сумський національний аграрний університет

Старший викладач кафедри вищої математики

 6

Цьома

Наталія

Сергіївна

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг»

Заступник директора

 7

Бобровицька

Світлана

Федорівна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Методист навчального відділу

8            

Безуглий

Дмитро

Сергійович

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

веб-розробник, компанія WebDesignSun (https://www.webdesignsun.com)

Аспірант кафедри інформатики

 

9                  

Вакал

Юлія

Сергіївна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Аспірант кафедри інформатики

Провідний методист навчального відділу

10 

Стома

Валентина

Миколаївні

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Аспірант кафедри інформатики

Викладач кафедри фізики і методики навчання фізики

 11

Рибалко

Петро

Федорович

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Доцент кафедри теорії і методики фізичної культури

 12

 

Друшляк

Марина

Григорівна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Доцент кафедри математики

13 

 

Лазоренко

Сергій

Анатолійович

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Завідувач кафедри спортивних дисциплін та фізичного виховання

 

Перспективи роботи наукової школи.

Підвищення дослідницького потенціалу молодих науковців через здійснення наукових досліджень з проблем професійної підготовки фахівців в умовах цифрового освітнього середовища; захисти дисертацій докторів філософії і докторів наук.