Кафедра БЕТА

Image

Кафедра бізнес-економіки та адміністрування

Кафедра бізнес-економіки та адміністрування -  наймолодша кафедра фізико-математичного факультету, але одна з найпотужніших кафедр СумДПУ імені А.С. Макаренка за показниками науково-дослідної роботи.

Сучасна українська економіка гостро потребує менеджерів, фінансових аналітиків, фахівців у торговельній діяльності і в сфері туризму, готельно-ресторанного бізнесу здатних стратегічно і творчо мислити, співпрацювати з людьми, приймати раціональні управлінські рішення.На підготовку саме таких фахівців спрямована діяльність кафедри.

Кафедра має всі можливості для підготовки кваліфікованих фахівців. До послуг студентів - високий науковий і педагогічний потенціал професорсько-викладацького складу, сучасні навчально-лабораторні та науково-дослідні аудиторії, розвинене матеріально-технічне та комп'ютерне оснащення.

Якщо ви хочете отримати гідну освіту, бути затребуваними на ринку праці, то вам до нас!

Завідувачка кафедри ,
доктор економічних наук,
професор
В.В. Божкова