Історія кафедри математики, фізики

та методик їх навчання

Image

Згідно рішення Вченої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка (Наказ № 467 від 27.09.2021р.) затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про зміни у структурі Університету»: Реорганізувати шляхом злиття кафедру математики та кафедру фізики та методики навчання фізики з 01 листопада 2021 року. Надати назву новоутвореній кафедрі - кафедра математики, фізики та методик їх навчання.

Історія кафедри математики

Історія кафедри фізики та МНФ