Кафедра математики, фізики та методик їх навчання

ЧАШЕЧНИКОВА
Ольга
Серафимівна

завідувачка кафедри
математики, фізики та
методик їх навчання
доктор педагогічних наук, професор
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів

Методика навчання математики, методологія наукових досліджень, елементарна математика, розвиток творчого мислення у процесі навчання математики, розвиток математичних здібностей учнів, створення творчого середовища у процесі диференційованого навчання математики

Профіль в Google Академії
Профіль в Scopus
Підвищення кваліфікації

1.СумДПУ імені А.С. Макаренка,

свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02125510/ 001080-19 за програмою «Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес» від 05.02.2020 р., 6 кредитів

2. ІХ Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти ПМО – 2021», ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 09-10.04.2021, 15 год. (0.5 навч. кред.)

3. Zustricz Foundation

Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow

Career Development Center of NGO Sobornist

Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education

FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE

6 кредитів ECTS (180 годин) Сертифікат № SZFL-001017 

4. Всеукраїнський вебінар для вчителів математики Нової української школи «ВИМОГИ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ТА ЯК ЇХ РЕАЛІЗУВАТИ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ 5 класу». Сертифікат 17445 від ТОВ УОВЦ «Оріон» відповідають вимогам п. 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого КМУ № 800 від 21.08.2019 р. (згідно з Статутом ТОВ «Український освітянський видавничий центр “Оріон”» (нова редакція) ІК 39805241 (пункт 1.20: Код КВЕД 85.59) Кількість годин: 3 години / 0,1 кредит. Дата проведення: 25 травня 2022 р.

 https://docs.google.com/uc?export=download&id=1D3u_tfF9yxcsMR0sy-lLbNAgt1rLqp1e

5.Міжнародний математичний марафон  за участю науковців з України та США. КУ вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради. 25.05.2022 р. 6 годин (0,2 кредити).

6. ІV Міжнародна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2021» (11-12 листопада 2021 року, Сумський державний

педагогічний університет імені А. С.  Макаренка). Сертифікат ФМФ №001512. Кількість годин: 8 години / 0,27 кредита.

ЛУКАШОВА
Тетяна
Дмитрівна

доктор фізико-математичних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів

Алгебра і теорія чисел, дискретна математика, вибрані питання олімпіадної математики

Профіль в Google Академії
Профіль в Scopus
Профіль в Web of Science
Підвищення кваліфікації

КНУ імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет,

(22.10.2018 – 21.11.2018)

Uniwersytet w Białymstoku, Польща, «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи», 11 жовтня – 19 листопада 2021 р.

ДРУШЛЯК
Марина
Григорівна

доктор педагогічних наук, професор
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів

Формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики

Профіль в Google Академії
Профіль в Scopus
Профіль в Web of Science
Підвищення кваліфікації

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 25.07-5.03.2021

«Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» на базі Uniwersytet w Białymstoku, Польща, 05.04 -14.05.2021

Серія вебінарів, організованих компанією Clarivate Analytics: «Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection» (02.06.2020),

«Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection» (03.06.2020),

«Профіль установи у Web of Science: створення, коригування, використання» (04.06.2020),

«Можливості аналітичного інструменту InCites» (05.06.2020),

"Оновлений Journal Citation Reports" (08.07.2020),

"Академічна доброчесність –запорука успішного розвитку науки і держави" (08.07.2020),

"Демонстрація, аналіз і оцінканаукового доробку науковця" (09.07.2020)

Вебінари, організовані видавництвом Elsevier:  "Знайомство зі Scopus" (02.07.2020),

"Пошук інформації у Scopus" (10.07.2020),

"ScienceDirect - можливості у відкритому доступі" (17.07.2020),

"Профіль автора у Scopus" (24.07.2020)

ОДІНЦОВА
Оксана
Олександрівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів
  • Теорія груп, зокрема групи з умовою нормальності для різних типів підгруп;
  • Олімпіадна математика та науково-методичні особливості навчання учнів розв’язувати задачі підвищеного рівня складності;
  • Теорія ігор, та використання її елементів у гуртковій роботі з математики.
Профіль в Google Академії
Профіль в Scopus
Профіль в Web of Science
Підвищення кваліфікації
  • ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», тема стажування «Організація дистанційного навчання математики в навчально-науковому інституті фізики, математики, інформаційних технологій ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»» (6 кредитів,180 годин) (2019 р.)

– ІХ Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти ПМО – 2021», ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 09-10.04.2021, 15 год. (0.5 навч. кред.),

– Zustricz Foundation, Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow, Career Development Center of NGO Sobornist, Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education  “Fundraising and organization of project activities in education establishment: European experience (Information and Communication Technology Education Hub”, CZFL – 001182)  (6 кредитів, 180 годин) (2021 р.)

  • ІV Міжнародна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2021» (11-12 листопада 2021 року, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.  Макаренка). Сертифікат ФМФ №001512. Кількість годин: 8 години / 0,27 кредита.

МАРТИНЕНКО
Олена
Вікторівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів

Математичний аналіз, комплексний аналіз, теорія диференціальних рівнянь, Формування математичної компетентності майбутніх учителів математики при вивченні математичних дисциплін

Профіль в Google Академії
Профіль в Scopus
Профіль в Web of Science
Підвищення кваліфікації

1. Сумський національний аграрний університет, кафедра вищої математики. Свідоцтво про підвищення кваліфікації

№ 1816-21.

Тема: «Використання фасилітативних технологій при дистанційному навчанні математичних дисциплін у ЗВО», грудень 2021 р.- січень 2022 р. (реєстраційний номер1816), 6 навч. кред. (180 год.)

2. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 29-30.10.2019, 16 год. (0.5 навч. кред.)

3. X Inernational Scientific and Practical Conference “Scientific Achievements of Modern Society”, Liverpool, 27-29.05.2020, 24 год. (0,8 навч. кред.)

4.Бердянський державний педагогічний університет.
Сертифікат IQP 118|2021
Тема: «Інноваційні підходи до забезпечення якості освіти, досліджень та технологічних процесів, 15-19 лютого 2021р.,1,5 навч. кред. (45 год.)

ХВОРОСТІНА
Юрій
В'ячеславович

кандидат фізико-математичних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів

теорія ймовірностей та математична статистика; теорія чисел, зокрема представлення чисел рядами спеціальних видів; елементарна математика; компетентнісно-орієнтовані завдання з математики; застосування комп’ютерів при вивченні математики

Профіль в Google Академії
Профіль в Scopus
Профіль в Web of Science
Підвищення кваліфікації

Міжнародне стажуванні «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Організатори: Фундація «Зустріч» (Польща), Ягеллонський університет, кафедра Польсько-Українських Студій (Польща), громадська організація «Соборність» (Україна), Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)); 06.11-12.12.2021; сертифікат SZFL-001093 6 кредитів ECTS.

ШИШЕНКО
Інна
Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів

аналітична геометрія, основи геометрії, методика навчання математики, історія математики,  проблема підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку в умовах Нової української школи інформаційно-цифрової компетентності учнів

Профіль в Google Академії
Профіль в Web of Science

Web of Science ResearcherID: GPX-8342-2022

https://www.webofscience.com/wos/

Підвищення кваліфікації
  1. Програма «Впровадження інформаційних технологій в навальний процес» СумДПУ імені А.С. Макаренка (свідоцтво ПК № 02125510/0001087-19) з 8 січня 2020 р. по 5 лютого 2020 року.

2. ІV Міжнародна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2021» (11-12 листопада 2021 року, Сумський державний педагогічний університет імені А. С.  Макаренка).

ЧКАНА
Ярослав
Олегович

кандидат педагогічних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів

Математичний аналіз, комплексний аналіз, теорія диференціальних рівнянь, Формування математичної компетентності майбутніх учителів математики при вивченні математичних дисциплін

Профіль в Google Академії
Профіль в Scopus
Профіль в Web of Science
Підвищення кваліфікації

1. Стажування на кафедрі вищої математики Сумського національного аграрного університету, 11.10.2019-10.12.2019, 6 кредитів (180 годин).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», 16 годин, СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 29-30.10.2019

3. X Inernational Scientific and Practical Conference “Scientific Achievements of Modern Society”, Liverpool, 27-29.05.2020, 24 години

4. ІV Міжнародна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2021» (11-12 листопада 2021 року, Сумський державний педагогічний університет імені А. С.  Макаренка). Сертифікат ФМФ №001512. Кількість годин: 8 години / 0,27 кредита.

САЛТИКОВА
Алла
Іванівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів

Фізика тонких плівок

мас-спектрометрія вторинних іонів

методика навчання фізики та астрономії в закладах вищої освіти

Профіль в Google Академії
Профіль в Scopus
Профіль в Web of Science
Підвищення кваліфікації
  1. 01 2020 - 5.02 2020 (180 годин / 6 кредитів)  курси підвищення кваліфікації  «Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес» на базі кафедри інформатики СумДПУ імені А.С.Макаренка. Свідоцтво ПК № 02125510/001084-19
  2. Участь у серії семінарів з  інноваційного менеджменту та забезпечення якості  в освітніх,  наукових і технологічних процесах. 15.02 2021 -19.02 2021.  Бердянський педагогічний університет. 45 годин/ 1,5 кредити.

https://drive.google.com/file/d/16AmMNcU0GDxFEkAAN2tJ03A7GOuS8MNR/view?usp=sharing

VІ Всеукраїнська науково-методична  конференція «Теоретико-методичні засади навчання сучасної фізики та нанотехнологій у закладах вищої та  загальної середньої освіти» 24  листопада 2021 р.  СумДПУ імені А. С. Макаренка. Сертифікат ФМФ №001741.  8 годин / 0,27 кредита.

КАЛЕНИК
Михайло
Вікторович

кандидат педагогічних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів

Інтегративна модель навчального процесу з фізики, використання ІКТ у навчанні фізики

Профіль в Google Академії
Профіль в Scopus
Профіль в Web of Science
Підвищення кваліфікації

iIternational internship under the program FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE and has developed the educational project on the topic Information and Communication Technology Education Hub - Польща, 6.11 - 12.12.2021р., 180 годин

Participation in the II International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC TREND SAND TRENDS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION heldon September19-20, 2021 in Umeå, Kingdom of Sweden, 18 годин

Participation in the V International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH held on August 26-28, 2021 in Hamburg, Germany, 12 годин

Participation in the I International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC GOALS AND PURPOSES IN XXI CENTURY held on October 7-8, 2021 in Seattle, USA, 18 годин

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, "Методика підготовки до ЗНО з фізики", Суми, 15-17 березня 2021р., 30 годин

 

САЛТИКОВ
Дмитро
Ігоревич

доктор філософії, старший викладач
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів

Прикладна фізика, наноматеріали

Профіль в Google Академії
Профіль в Scopus
Профіль в Web of Science
Підвищення кваліфікації
  1. Свідоцтво ПК № 0212510/001817-21 за програмою «Основи грантрайтингу та управління науковими проектами» 12.04.2021 - 05. 2021. СумДПУ імені А.С.Макаренка.180 год./ 6 кредитів.
  2. Участь у серії семінарів з  інноваційного менеджменту та забезпечення якості  в освітніх,  наукових і технологічних процесах. 15.02 2021 -19.02 2021.  Бердянський педагогічний університет. 45 годин/ 1,5 кредити.

https://drive.google.com/file/d/1rcu84iem8XMLXW0TKuRmTTymyR0yl6NM/view?usp=sharing

VІ Всеукраїнська науково-методична  конференція «Теоретико-методичні засади навчання сучасної фізики та нанотехнологій у закладах вищої та  загальної середньої освіти» 24  листопада 2021 р.  СумДПУ імені А. С. Макаренка. Сертифікат ФМФ №001740.  8 годин / 0,27 кредита.

РУДЕНКО
Богдан
Миколайович

завідувач лабораторіями
This image for Image Layouts addon

РЯБУХА
Наталія
Миколаївна

старший лаборант
This image for Image Layouts addon

ПУЗІН
Андрій
Васильович

старший лаборант
This image for Image Layouts addon

МУРАКАЄВА
Тетяна
Володимирівна

старший лаборант
This image for Image Layouts addon