Аспірантура

Перелік спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань Спеціальність
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування