Кафедра МФМН

Image

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ
ТА МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ

Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців за спеціальностями 014 Середня освіта (Математика) і 014 Середня освіта (Фізика), здатних приймати компетентні рішення в найскладніших ситуаціях. Кафедра пишається своїми випускниками. Наші випускники затребувані на ринку праці і демонструють високий професіоналізм в нових економічних умовах, займають провідні управлінські посади в педагогічній, виробничій і соціальній сферах.

До послуг студентів - високий науковий і педагогічний потенціал професорсько-викладацького складу, сучасні навчально-лабораторні та науково-дослідні аудиторії, розвинене матеріально-технічне та комп'ютерне оснащення.

Однією з особливостей навчального процесу є поєднання навчання з самостійною науковою роботою, напрямок якої вибирають самі студенти. Робота в наукових гуртках, участь у наукових заходах дозволяють студентам набути необхідних компетентностей.

Навчання - це спосіб отримати вищу освіту за широко затребуваними напрямами. Тому ми зробимо все можливе, щоб відповідати Вашим інтересам.

Ми запрошуємо до навчання і співпраці всіх, хто поділяє нашу пристрасть до математики і фізики, яка дозволить Вам успішно орієнтуватися у багатьох сферах життя, зберігати логічність та критичність думок і дій, бути впевненим у собі і своєму майбутньому.

Завідувачка кафедри ,
доктор педагогічних наук,
професор
О.С. Чашечникова