Image


Самоврядування – суттєва ознака демократичного, громадянського суспільства, що знаходить втілення у гарантованому державою праві і реальній спроможності громадян шляхом об’єднання своїх зусиль самостійно і відповідально вирішувати питання власної життєдіяльності у межах визначених повноважень і наявних ресурсів.

Органи студентського самоврядування – ядро студентства. Студентське самоврядування є однією із форм покращення підготовки майбутнього спеціаліста, його національно-громадянського виховання, що функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та одночасно захисту їх прав.

Студентське самоврядування фізмату сприяє гармонічному розвитку особистості студентів та формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування незалежні від політичних партій, громадських організацій, органів державної адміністрації. Вони сприяють організації навчальної, наукової, культурно-освітньої, спортивно-масової та інших видів діяльності за участю студентів.

Image

Керівний склад ОСС факультету

This image for Image Layouts addon


БАЙДАК АНЖЕЛА

Голова студентського самоврядування фізико-математичного факультету

This image for Image Layouts addon


КЛИМОВИЧ АНАСТАСІЯ

Заступник голови студентського самоврядування 

This image for Image Layouts addon


БАГЛИК МАРІЯ

Голова культурно-освітнього сектору

This image for Image Layouts addon


ДАВИДЕНКО ДАР’Я

Голова інформаційного сектору

This image for Image Layouts addon


БОРОШНЄВ ІГОР

Голова спортивного сектору

This image for Image Layouts addon


СКАКОДУБ ДМИТРО

Голова волотерського сектору

This image for Image Layouts addon


МАЙДАН ТАРАС

Голова господарського сектору

This image for Image Layouts addon


ПОНОМАРЕНКО ОЛЕНА

Секретар

Image