Image
Фаховий науковий журнал "ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА"

Науковий фаховий журнал «Фізико-математична освіта»

Науковий журнал «Фізико-математична освіта» затверджено як фахове наукове видання категорії «Б» у галузі педагогічних наук (спеціальності: 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика, фізика, інформатика), 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті; спеціальності: 011 Освітні педагогічні науки, 014 Середня освіта, 015 Професійна освіта) (наказ МОН України № 1412 від 18.12.2018 р.).

Журнал представлено у наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах, зокрема, у Index Copernicus, DOAJ та Google Академії.

Науковий журнал виходить із періодичністю 5-6 разів на рік.

Редакція журналу запрошує до публікації статей науковців, які займаються проблемами освіти, теорії і методики навчання (фізика, математика, інформатика, технології), теорії і практики професійної освіти, використання цифрових технології в освіті.

Вимоги до оформлення і шаблон можна знайти за посиланням ( https://fmo-journal.org/index.php/fmo/submissionguide).

Веб-сайт:  https://fmo-journal.org/
Е-mail:  fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Ukrainian 

English

 
Фаховий науковий журнал "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ"

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, лабораторія змісту та методів навчання математики, фізики та інформатики видає збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти», який включено до переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу МОН № 1604 від 22.12.16 року. 

Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти» (ISSN: 2519-2361) включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б») відповідно до наказу МОН № 1471 від 26.11.2020 року. Збірник «Актуальні питання природничо-математичної освіти (ISSN: 2519-2361)» індексується у базах Google Scholar та Index Copernicus. Значення показника Index Copernicus Value (ICV).

ICV 2020 = 84.67

ICV 2019 = 80.39

ICV 2018 = 64.79

Кожній статті журналу присвоюється DOI – міжнародний цифровий ідентифікатор об’єкта (ЦІО), англ. Digital object identifier (DOI) – серійний номер, що використовується для постійної та унікальної ідентифікації об’єктів будь-якого типу. DOI використовується для «сталої ідентифікації зразків інтелектуальної власності в цифровій мережі та асоціювання структурованих даних в розширюваний спосіб»).

Сайт журналу

Фаховий науковий журнал "ОСВІТА. ІННОВАТИКА. ПРАКТИКА"

10 жовтня 2022 року науковий журнал «Освіта. Інноватика. Практика», який випускається Лабораторією використання ІТ в освіті (кафедра інформатики СумДПУ імені А.С.Макаренка), отримав статус фахового видання категорії «Б» за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки; 013 Початкова освіта; 014 Середня освіта; 015 Професійна освіта; 016 Спеціальна освіта; 017 Фізична культура і спорт (Наказ МОН № 894 від 10 жовтня 2022 р.). 

Запрошуємо до публікації своїх напрацювань науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів, магістрантів та студентів!

З журналом можна ознайомитися на сайті: https://oip-journal.org/