Звітна студентська науково-практична конференція фізико-математичного факультету

Дата проведення: 12-13 травня 2022 року

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Мета заходу: на конференції презентуються наукові здобутки молодих науковців фізико-математичного факультету та результати методичних пошуків майбутніх учителів математики, фізики, інформатики, економіки, маркетингу, публічного управління та адміністрування, які були одержані під час виконання магістерських і дипломних досліджень та курсових проектів.

Тематичні напрямки:
1. математика та методика навчання математики;
2. інформатика та методика навчання інформатики;
3. актуальні питання економіки, публічного управління та адміністрування;
4. фізика та методика навчання фізики.
 
 
 
Науково-методичний семінар для вчителів інформатики Сумської області "Навчання інформатики: професійне зростання та творчий пошук"

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета семінару: презентувати досвід роботи вчителів інформатики Сумського регіону та сприяти підвищенню рівня їх професійної майстерності.

Завдання семінару:

  • обговорення сучасних науково-методичних досліджень в галузі інформатики та методики її навчання;
  • вивчення питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту;
  • підвищення професійної майстерності вчителів інформатики;
  • моніторинг запроваджених електронних навчальних ресурсів та результатів їх використання на теренах Сумщини;
  • створення банку електронних навчальних матеріалів з інформатики;
  • надання науково-методичної допомоги вчителям в навчанні інформатики.

Форми роботи семінару: тематичні секції, тьюторські майданчики, майстер-класи, тренінги, web-інари, круглі столи.

Напрямки роботи семінару:
1. Стан і перспективи розвитку інформатичної освіти.
1.1. Державні освітні стандарти та навчальні програми з інформатики.
1.2. Підвищення кваліфікації вчителя інформатики як необхідна складова професійного зростання.
2. Інтеграція інформаційних технологій в навчальний процес.
2.1. Особливості впровадження спеціалізованих програмних засобів в навчальний процес.
2.2. Інформатика і математика.
3. Електронне навчання.
3.1. Освітні електронні та телекомунікаційні ресурси.
3.2. Дистанційні технології.
3.3. Інклюзивне навчання та інформаційні технології.

Міжнародна науково-практична конференція "НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ"

Міжнародна науково-практична конференція
"НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ"

 

Дата проведення: 9 грудня 2021 року.

E-mail конференції: [email protected]

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Тематичні напрямки:
1.  Особливості організації наукової та навчальної діяльності майбутнього фахівця в умовах розвитку інформаційного суспільства на засадах компетентнісного підходу

2.  Дослідницька діяльність майбутніх науковців в умовах цифрової глобалізації

3.  Компетентнісна самореалізація вчителя в умовах НУШ 

4.  ІТ в науковій та професійній діяльності

5.  Сучасні тренди та інновації в різних галузях знань

6.  Цифрові інструменти професійної підготовки фахівця

7. Формальна, неформальна та інформальна освіта в умовах пандемічної кризи

 Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична конференція " ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК ШЛЯХ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ "

Міжнародна науково-практична конференція

" ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

ЯК ШЛЯХ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ "

Дата проведення: 7 грудня 2020 року.

E-mail конференції: [email protected]

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета заходу: обговорення науково-методичних аспектів підготовки фахівців, визначення чинників формування професійних компетентностей, аналіз можливостей використання ІТ в науковій діяльності молодих науковців та під час навчального процесу.

Міжнародна науково-методична конференція Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс - 2017»

Дата проведення: 1-2 березня 2017 року.

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета заходу: обговорення проблем сучасної природничо-математичної освіти, стимулювання досліджень в галузі теорії та методики навчання дисциплін природничо-математичного циклу з метою науково обґрунтованої розробки шляхів розвитку інтелектуального та творчого потенціалу школярів та студентів у сучасних умовах, обміну науковими та практичними здобутками науковців та вчителів-практиків.

Тематичні напрямки:
1. Орієнтація дисциплін природничо-математичного циклу на розвиток творчої особистості учня
2. Розвиток інтелектуальних вмінь студентів при навчанні дисциплін природничо-математичного циклу
3. Оптимізація навчання дисциплін природничо-математичного циклу засобами інформаційних технологій

ІV Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2021»

11-12 листопада 2021 року на базі кафедри математики, фізики та методик їх навчання та Науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А.С.Макаренка) відбулася ІV Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2021», у якій взяло участь 169 учасників.

Серед організаторів конференції Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет  імені М.П. Драгоманова, Державний Університет Кеннесоу (США), Каунаський університет технологій (Литва), Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Мозирський державний педагогічний університет  імені І.П. Шамякіна (Білорусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Вірменський Державний педагогічний університет імені Х. Абовяна,

Широка географія конференції : Україна (43 освітні та наукові установи), США (Georgia Institute of Technology Atlanta, GA, USA; Morgan State University Baltimore, MD, USA; Державний Університет Кенесо (м. Кенесо),  Узбекистан (Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі), Латвія (Ризький технічний університет, м. Рига), Литва (Каунаський університет технологій, м. Каунас), Польща (Природничо-гуманітарний університет, м. Седльце), Болгарія (Пловдивський університет  імені Паісія Хілендарського, м. Пловдив, Університет «Св. Климента Охридски», м. Софія), Ізраїль (Консультативний центр середніх навчальних закладів, м. Нетанія)

         Україну представляли як знані фахівці, так і молоді науковці та студенти, які лише починають свої перші кроки у науковій діяльності. Серед них студентки-магістрантки спеціальності 014 Середня освіта (Математика) Н. Котляр та В. Заєць.

         Наступна конференція запланована на 2024 рік.

ІІІ Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо- математичного циклу «ІТМ*плюс-2022 Форум молодих дослідників»!
ІІІ Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів
у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2022 Форум молодих дослідників»,

яка відбулася 18 листопада 2022 року на базі фізико-математичного факультету
та науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики при
Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.
 
Тематичні напрямки
1. Проблеми сучасної математики та методики навчання математики.
2. Проблеми сучасної фізики та методики навчання фізики.
3. Проблеми компютерних наук та методики навчання інформатики.
4. Проблеми сучасної біології та методики навчання біології.
5. Проблеми сучасної хімії та методики навчання хімії.
6. Проблеми сучасної географії та методики навчання географії.
7. Проблеми навчання дисциплін природничо-математичного циклу у початковій школі.
 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА КОЛЕЖАНКИ!

 Запрошуємо до участі у VIIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю

 «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ»,

 яка відбудеться дистанційно 24-26 жовтня 2022 року, на базі Інституту прикладної фізики НАН України та  Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

 Робочі мови конференції – українська, англійська.

Доповіді учасників будуть включені до електронного збірника матеріалів конференції.

Всі учасники конференції отримають сертифікати в електронному вигляді.

 Для участі в роботі конференції необхідно не пізніше 22 жовтня 2022 р. (включно) заповнити реєстраційну форму на веб-сторінці конференції http://iap.sumy.org/spetf2022 та завантажити тези  або ж подати:

1)  заявку на участь;

2) текст тез доповіді.

Документи (1–2) надсилати електронною поштою на адресу: [email protected]

УЧАСТЬ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА!

Більш детальну інформацію щодо конференції можна отримати надіславши запитання на електронну адресу: [email protected]

 Інформаційний лист

___________________________________________________________

Архив конференцій

Матеріали конференції СПЕТФ 2012

Матеріали конференції СПЕТФ 2013

Матеріали конференції СПЕТФ 2014

Матеріали конференції СПЕТФ 2015

Матеріали конференції СПЕТФ 2016

Матеріали конференції СПЕТФ 2017

Матеріали конференції СПЕТФ 2018

Матеріали конференції СПЕТФ 2019

Матеріали конференції СПЕТФ 2020

Матеріали конференції_СПЕТФ 2021

 

Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах»