Викладачі кафедри

ДЕГТЯРЬОВА
Неля
Валентинівна

кандидат педагогічних наук, доцент
Завідувачка кафедри інформатики


This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів
 • Особливості використання вебтехнологій в освітньому процесі
 • Методика навчання інформатики
 • Діагностування навчальних досягнень учнів/студентів
Профіль в Scopus
Підвищення кваліфікації

«New and innovative teaching methods», Malopolska School of Public Administration University of Economics in Krakow, September 10-28, 2018

«Higher Education Strategies for Technological Innovation in the Global Context of Changing Social Demands», Held at Varna University of Management, Bulgaria, 10.09-15.09.2019

«Сучасні методичні аспекти викладання дисциплін курса підготовки інженерії програмного забезпечення», Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського, «Харківський авіаційний інститут», 9-11.01.2020

«Освітня програма підготовки експертів з проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти Сумської області», СумДПУ імені А.С. Макаренка, Державна служба якості освіти у Сумській області, 14.09-06.11.2020

Пройдені курси на освітніх платформах

Prometheus:

«Наука повсякденного мислення», 31.01.2021

«Основи управління командами та проєктами», 06.11.2021

СЕМЕНІХІНА
Олена
Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів
 • Шляхи використання комп'ютера в освітньому процесі
 • Комп'ютерна математика
 • Комп'ютерна візуалізація
Профіль в Google Академії
Підвищення кваліфікації

«Visualization of study material as the current trend of education in Ukraine», Centre for European Reforms Studies, Luxembourg, 03 October 2016 – 06 March 2017

«Fourth winter school of contemporary programming», School of English and Institute for International Cooperation Development (the Republic of Poland), 13.01-07.02.2020

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра комп'ютерних наук 09.09.2019 - 10.03.2020

Онлайн-семінар для підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, 02.08.2021

«Contemporary European practices in computer science training», Caucasus University Association, 12-18.01.2022

Пройдені курси на освітніх платформах

Prometheus:

«Візуалізація даних», 12.03.2019

«Експерт з акредитації освітніх програм:

онлайн тренінг», 07.10.2019

«Медіаграмотність для освітян», 03.04.2020

«Критичне мислення для освітян», 17.05.2021

НАЗЯВО:

«Експерт національного агентства із забезпечення якості вищої освіти», 18.05.2021

ДРУШЛЯК
Марина
Григорівна

доктор педагогічних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів

Формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики

Підвищення кваліфікації

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 25.07-5.03.2021

«Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» на базі Uniwersytet w Białymstoku, Польща, 05.04 -14.05.2021

Серія вебінарів, організованих компанією Clarivate Analytics: «Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection» (02.06.2020),

«Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection» (03.06.2020),

«Профіль установи у Web of Science: створення, коригування, використання» (04.06.2020),

«Можливості аналітичного інструменту InCites» (05.06.2020),

"Оновлений Journal Citation Reports" (08.07.2020),

"Академічна доброчесність –запорука успішного розвитку науки і держави" (08.07.2020),

"Демонстрація, аналіз і оцінканаукового доробку науковця" (09.07.2020)

Вебінари, організовані видавництвом Elsevier:  "Знайомство зі Scopus" (02.07.2020),

"Пошук інформації у Scopus" (10.07.2020),

"ScienceDirect - можливості у відкритому доступі" (17.07.2020),

"Профіль автора у Scopus" (24.07.2020)

Пройдені курси на освітніх платформах

ОМЕЛЬЯНЕНКО
Віталій
Анатолійович

кандидат економічних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів
 • Інноваційна безпека
 • Цифрова трансформація економіки
 • Інноваційна політика
Профіль в Google Академії
Підвищення кваліфікації

«Innovation Based national Security Institutional Strategies» (м. Прага, Чеська Республіка, 2018 р.).

Онлайн-курс «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти», 2019 р.

Пройдені курси на освітніх платформах

ПЕТРЕНКО
Сергій
Іванович

кандидат педагогічних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів

Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки

Профіль в Google Академії
Профіль в Scopus
Профіль в Web of Science
Підвищення кваліфікації

«Тьюторство у системі дистанційного навчання», Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2018 р.

"Innovations in Education. Innovative Technologies for Teaching Professional disciplines"  (Katovice School of Technology, Poland, May 10 - September 29, 2021

Пройдені курси на освітніх платформах

УДОВИЧЕНКО
Ольга
Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів
 • Інформаційні технології в освіті,
 • Комп’ютерна графіка
Підвищення кваліфікації

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедра інформатики, 15.05–15.06.2017

«Fourth autumn school of contemporary programming», "Database creation software" School of English and Institute for International Cooperation Development (the Republic of Poland), 05.10-23.10.2020

 

Пройдені курси на освітніх платформах

Prometheus:
«Word та Excel: інструменти і лайфхаки», 27.05.2021

ШАМОНЯ
Володимир
Григорович

кандидат фізико-математичних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів
 • Мікроелектроніка
 • Hard і Soft сучасних інформаційних систем
Профіль в Google Академії
Підвищення кваліфікації

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедра інформатики, 15.05–15.06.2017

«Fourth winter school of contemporary programming», "Programming of Microcontrollers" School of English and Institute for International Cooperation Development (the Republic of Poland), 13.01-07.02.2020

Пройдені курси на освітніх платформах

ЮРЧЕНКО
Артем
Олександрович

кандидат педагогічних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів
 • Комп'ютерний дизайн та анімація
 • Комп'ютерна інженерія
Профіль в Google Академії
Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації на базі кафедри математики та інформатики ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 06.05-06.06.2019

«Fourth winter school of contemporary programming», School of English and Institute for International Cooperation Development (the Republic of Poland), 13.01-07.02.2020

«Освітня програма підготовки експертів з проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти Сумської області», СумДПУ імені А.С. Макаренка, Державна служба якості освіти у Сумській області, 14.09-06.11.2020

«Основи грантрайтингу та управління науковими проєктами», Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 12.04-24.05.2021

Пройдені курси на освітніх платформах

Prometheus:

«Візуалізація даних», 16.12.2018

«Медіаграмотність для освітян», 03.04.2020

«Розробка та аналіз алгоритмів», 24.10.2020

«Основи інформаційної безпеки», 17.05.2021

Дія:

«Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google», 04.04.2020

ОСТРОГА
Марія
Михайлівна

доктор філософії (Професійна освіта. Цифрові технології)
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів
 • Цифрові технології в профороієнтаційній діяльності
 • Використання соціальних мереж в освіті
Підвищення кваліфікації
Пройдені курси на освітніх платформах

РУДЕНКО
Юлія
Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент
This image for Image Layouts addon
Коло наукових інтересів
 • Цифрова дидактика
 • Гейміфікація у навчанні
Підвищення кваліфікації

«Сучасні методичні аспекти викладання дисциплін курса підготовки інженерії програмного забезпечення», Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 11.01.2020

Пройдені курси на освітніх платформах