Проєкти кафедри інформатики

• Міжнародна науково-практична конференція «НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ»

risunok1 396f2

Міжнародна науково-практична конференція
"НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ"

 Дата проведення: 9 грудня 2021 року.

E-mail конференції: [email protected]

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Тематичні напрямки:
1.  Особливості організації наукової та навчальної діяльності майбутнього фахівця в умовах розвитку інформаційного суспільства на засадах компетентнісного підходу

2.  Дослідницька діяльність майбутніх науковців в умовах цифрової глобалізації

3.  Компетентнісна самореалізація вчителя в умовах НУШ 

4.  ІТ в науковій та професійній діяльності

5.  Сучасні тренди та інновації в різних галузях знань

6.  Цифрові інструменти професійної підготовки фахівця

7. Формальна, неформальна та інформальна освіта в умовах пандемічної кризи

 Інформаційний лист

• Міжнародна науково-практична конференція «ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК ШЛЯХ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ»

Дата проведення: 7 грудня 2020 року.

E-mail конференції: [email protected]

Місце проведення: фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета заходу: обговорення науково-методичних аспектів підготовки фахівців, визначення чинників формування професійних компетентностей, аналіз можливостей використання ІТ в науковій діяльності молодих науковців та під час навчального процесу.

• ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
• Науково-методичний семінар для вчителів інформатики Сумської області "НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ: ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ТВОРЧИЙ ПОШУК"

risunok2 1d095

Для презентації досвіду роботи вчителів інформатики Сумського регіону та сприяння підвищенню рівня їх професійної майстерності започатковано науково-методичний семінар «Навчання інформатики: професійне зростання та творчий пошук».

Серед основних завдань роботи семінару – моніторинг електронних освітніх ресурсів, надання методичної допомоги вчителям області, організація стажування в галузі використання освітніх ресурсів тощо.

Форми роботи семінару: тематичні секції, тьюторські майданчики, майстер-класи, тренінги, вебінари, круглі столи.

• Сумський обласний конкурс з комп'ютерної графіки «РОЗФАРБУЙ ЖИТТЯ»

risunok3 f7c2f

Мета проведення конкурсу: залучення молоді до використання інформаційних технологій та підвищення їх рівня знань, умінь та навичок у галузі комп’ютерної графіки; популяризація серед молоді програмного забезпечення з комп’ютерної графіки; поширення і підтримка кращих молодіжних проектів у мережі Інтернет.

Вимоги щодо участі. До конкурсу допускаються роботи учнів закладів загальної середньої освіти.

Сторінка конкурсу: https://vito.sspu.edu.ua/rozfarbuy-zhittya-polozhennya/

• Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки та веб-дизайну «CreDiCo»

risunok4 628ae

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки та веб-дизайну «CreDiCo» проводиться серед молоді, яка цікавиться і займається вивченням комп’ютерної графіки і анімації.

Основна мета конкурсу: надання майданчику для спілкування у галузі комп’ютерної графіки, комп’ютерної анімації та веб-дизайну.

До участі запрошуються студенти закладів вищої освіти, професійно-технічної освіти та учні старших класів закладів загальної середньої освіти, які знайомі з інформаційними технологіями і здатні створювати графічні та анімаційні роботи (можлива участь творчих груп).

Сторінка конкурсу: https://vito.sspu.edu.ua/credico-polozhennya/

• Науковий фаховий журнал «ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА»

risunok5 5e207

Відкритий науковий ресурс для висвітлення нових ідей і тенденцій у галузі педагогічної науки і практики та поширення результатів науково-педагогічних досліджень.

Редакція журналу запрошує до публікації статей науковців, які займаються проблемами освіти, теорії і методики навчання (фізика, математика, інформатика, технології), теорії і практики професійної освіти, використання цифрових технології в освіті.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 6 випусків на рік.
Рік заснування: 2013.
ISSN 2413-158X (onine), 2413-1571 (print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22304-12204Р від 29.08.2016 р.

Наказом МОН України №1412 від 18.12.2018 р. журнал «Фізико-математична освіта» затверджено як ФАХОВЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ категорії «Б» у галузі педагогічних наук (13.00.02 – математика, фізика, інформатика, 13.00.10) і за спеціальностями 011, 014, 015.

Сайт журналу: https://fmo-journal.org/