Кваліфікаційні роботи студентів

051 Економіка


281 Публічне управління та адміністрування

Волошко Є.В. Дослідження розвитку дитячого футболу на території Сумської територіальної громади

Зленко Н.М. Удосконалення стратегії розвитку культурної політики України в контексті євроінтеграції

Зленко О.А. Сучасний стан ііноваційної політики в системі державного управління України

Ковбань А.О. Державно-приватне партнерство у реалізації економічного розвитку територіальних громад

Кравченко Д.В. Розвиток мотиваційного механізму при проходженні державної служби

Майсун Ю.В. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку

Мартиненко А.В. Вдосконалення механізмів державного управління діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Сумській області

Марціх Є.А. Механізми реалізації державного управління фізичною культурою і спортом в Україні

Турецька Я.І. Професійно важливі якості державного службовця: досвід розвинутих країнах світу

Шелест Н.Ю. Система оцінювання ефективності та результативності роботи державних службовців в Україні

 

051 Економіка

Гусєва В.О. Формування конкурентних переваг підприємства та обгрунтування стратегії їх забезпечення

Леонова В.О. Напрями підвищення економічної ефективності підприємства

Лі Ченгуей Вдосконалення комунікаційної діяльності суб'єктів підприємництва в нових умовах господарювання

Нечаєв Г.С. Підвищення рівня конкурентноспроможності підприємства

Пань Єньїн Розроблення інноваційної стратегії розвитку

Ткаченко І.І. Аналіз конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ "КЕРАМЕЙЯ"

Туріянський А.О. Аналіз та шляхи покращення використання виробничих ресурсів підприємства

Цянь Веньвень Напрямки розвитку соціально-економічних відносин між Україною та Китаєм