Історія кафедри бізнес-економіки та адміністрування

Кафедра економіки з'явилася в структурі фізико-математичного факультету нещодавно – 1 вересня 2016 року. За місяць вона змінила назву на кафедру економіки та бізнесу, а з січня 2018 року стала кафедрою бізнес-економіки та адміністрування.

Очолила її випускниця Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) за спеціальністю «Фінанси», доктор економічних наук, професор.

Kudrina 1

Колектив кафедри бізнес-економіки та адміністрування моніторить сучасні тенденції розвитку програмного забезпечення та плідно працює над оновленням навчальних курсів, їх методичним і візуальним супроводженням. Професорсько-викладацький склад кафедри бізнес-економіки та адміністрування активно поєднує викладацьку роботу з науковою, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку економічної діяльності, впровадженню інноваційних форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців та покращенню методики викладання.

kafedra

Сфера наукових інтересів кафедри охоплює широкий спектр питань, зокрема: трансформації регіональної промислової політики України, міжнародний трансфер високих технологій та національ­ну безпеку, трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації, актуальні аспекти бізнес-менеджменту, регіональні аспекти природокористування та ресурсозбереження, проблеми викладання економічних дисциплін у закладах вищої освіти та менеджмент освіти. Яскравим свідченням ефективності наукової роботи стало перше місце серед 35кафедр університету за результатами науково-дослідної роботи у 2018 році.

Кафедра бізнес-економіки та адміністрування працює над науково-дослідною темою № 011711004981 «Стратегічне управління соціально-економічними системами в умовах глобальних викликів», а під керівництвом кандидата економічних наук, доцента Віталія Анатолійовича Омельяненка виконується держбюджетний проект молодих вчених «Іституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України», який увійшов до Топ-10 зі 123 проектів, які у 2017 році перемогли в конкурсі наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених Міністерства освіти і науки України з-поміж 362 проектів, поданих на розгляд 100 закладами вищої освіти та науковими установами МОН України. У грудні 2017 року Віталій Анатолійович Омельяненко пройшов конкурсний відбір відбір та взяв участь у семінарі «Економічний вимір прийняття політичних рішень», що проводився Центром політичних студій та аналітики за підтримки Представництва Фонду Фрідріха Науманна.

У травні 2018 року кафедра започаткувала Міжнародну науково-практичну конференцію «Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики)». Її співорганізатори - Інститут економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ), Державний університет телекомунікацій (м. Київ), ун1. І верситет імені Яна Длугоша (м. Ченстохов, Польща), Великотирновський університет імені Св. Кирилла та Св. Мефодія (м. Велико-Тирново, Болгарія), Університет м. Ніш (Сербія), Північний національний університет м. Іньчуань (провінція Нінся, Китайська І Народна Республіка).

У червні 2018 року в університеті імені Поля Валері (м. Монпельє, Французька Республіка) відбувся IX Теоретико-методологічний семінар «Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального», у рамках якого Віталій Омельяненко одержав премію за входження його дослідження до трійки кращих праць Міжнародного конкурсу молодих вчених, що проходив в рамках семінару. Дослідження, подане на конкурс, було присвячене компаративному аналізу соціокультурних аспектів стратегій впровадження інновацій у сфері публічного управління.

ekonomiki more

А в липні 2018 року В.А. Омельяненку було призначено грант Президента України для проведення дослідження «Формування механізмів стратегічного управління в сфері національної безпеки України на основі системної стійкості інноваційної системи».

За результатами рейтингового оцінювання діяльності кафедр СумДПУ імені А.С. Макаренка кафедра бізнес-економіки та адміністрування у 2018-2019 та 2019-2020 навчальних роках посіла 1 місце.

За результатами рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників СумДПУ імені А.С. Макаренка у 2019-2020 навчальному році проф. Кудріна О.Ю. посіла 1 місце, доц. Омельяненко В.А. - 3 місце.

izobrazhenie viber 2021 02 24 19 56 17 4626f

izobrazhenie viber 2021 02 24 19 56 38 6b2c1

izobrazhenie viber 2021 02 24 19 56 57 a2220

З 22.06.2021 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Божкова Вікторія Вікторівна.

У 2021 р. на кафедрі розпочато роботу над новими науково-дослідними темами № 0121U113610 «Стратегічні аспекти трансформації публічного управління та адміністрування в Україні» та № 0121U109191 «Інноваційні стратегії управління бізнес-процесами суб’єктів підприємництва».

З року в рік збільшується чисельність здобувачів вищої освіти, підготовкою яких займається кафедра, розширюється географія діяльності. У 2021-2022 навч. році вперше здійснено випуск іноземного студента – китаянки Zhang Hao Xiahg за спеціальністю 051 «Економіка» ОР «Магістр».

risunok1 b1eb5

Посилюється кадровий склад кафедри: аспірантка кафедри за спеціальністю 051 «Економіка» Омельяненко О.М. захистила дисертацію PhD; к.е.н., доц. кафедри Омельяненко В.А. – докторську дисертацію,

 У 2021 році за результатами щорічного конкурсу «Молодий вчений року», який проводиться Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, у номінаціях  "Докторант року в галузі суспільних і гуманітарних наук", "Молодий методист року в галузі суспільних і гуманітарних наук",  "Автор найкращої серії наукових робіт в галузі суспільних і гуманітарних наук" переміг д.е.н., доцент кафедри Омельяненко Віталій Анатолійович. У 2021 р. Омельяненку В.А. присвоєне почесне звання академіка.

За результатами рейтингового оцінювання діяльності кафедр СумДПУ імені А.С. Макаренка кафедра бізнес-економіки та адміністрування у 2021-2022 навчальному році посіла 1 місце, а д.е.н., доцент кафедри Омельяненко Віталій Анатолійович – 1 місце серед НПП університету.

У 2022 р. PhD Омельяненко О.М. посіла І місце у всеукраїнському конкурсі емпіричних досліджень молодих вчених

 phd Omelianenko adaea