Нормативні документи

Документація університету

Статут

Колективний договір

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад

Положення про конкурсну комісію

Положення про Гриф СумДПУ

Положення про надання освітніх та інших послуг

Про платні послуги

Кодекс академічної доброчесності Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка

Положення про атестацію педпрацівників

Положення про наукове товариство СумДПУ

Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

Положення про асистентську практику аспірантів  →  Додаток

Положення про переведення аспірантів СумДПУ імені А.С.Макаренка, які навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету

Положення про студентське містечко та користування гуртожитками Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Положення про приймальну комісію

Положення про Почесні звання

Положення про присвоєння вчених звань

Сертифікати про акредитацію

Освітній рівень Бакалавр


Освітній рівень Магістр