Новини

Публікаційний грант в межах проєкту програми COST

Старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, доктор філософії Олена ОМЕЛЬЯНЕНКО разом із колективом вчених з ЄС отримала публікаційний грант в рамках проєкту програми COST (European
Cooperation in Science and Technology) в галузі міждисциплінарних досліджень/проєктів (Trans-Domain Proposals) на оприлюднення у міжнародному виданні результатів досліджень щодо вибору оптимального
набору сталих інфраструктурних smart-рішень. Зазначені результати отримані в межах виконання держбюджетного проєкту молодих вчених "Організаційно-економічне забезпечення повоєнного сталого розвитку
територій на основі інфраструктурно-сервісної методології розвитку інноваційних спільнот".
Програма науково-технічного співробітництва COST - це інструмент ЄС для створення та підтримки міжнародних наукових та інноваційних мереж. Починаючи з 1971 року програма фінансується за рахунок фондів ЄС, зокрема через рамкові програми ЄС з досліджень та інновацій. На сьогоднішній день програма налічує близько 150 діючих мереж (COST Actions). Програма не має обмежень щодо галузей науки та інновацій,
підтримує міждисциплінарні та перспективні напрями. Програма також є відкритою для різних груп стейкхолдерів, зокрема приватного сектору, закладів вищої освіти та наукових установ, неурядових організацій,
державних органів влади.

COST logo with triangle lines 50size b4ce2