Новини

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ СумДПУ імені А.С.Макаренка у Міжнародній студентській конференції у Каунасі (Литва)

В межах договору про співпрацю студентки КОВНЕР Анна (561 група, науковий керівник завідувач кафедри математики, фізики та методик їх навчання професор Ольга ЧАШЕЧНІКОВА) та Світлана КРАСУЦЬКА (науковий керівник Оксана ОДІНЦОВА) дистанційно брали участь у міжнародній студентській конференції “Математика та природничі науки: теорія та застосування” факультету математичних та природничих наук Каунаського технологічного університету. Декан факультету математичних та природничих наук Каунаського технологічного університету доктор Броне Наркявичене засвідчила високий рівень підготовки студентів та висловила надію на подальшу співпрацю.

Screenshot 1 a7dcbScreenshot 2 8b501Screenshot 3 a286d