Новини

Видання іноземного посібника з міжнародної конкурентоздатності підприємств

Доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, керівник Навчально-наукового центру проєктних технологій СумДПУ імені А.С. Макаренка, д.е.н., доц. Віталій ОМЕЛЬЯНЕНКО став співавтором міжнародного підручника "International Competitiveness of the Enterprise", опублікованого у видавничому домі "UNIVERSAL" (Тбілісі, Грузія). До авторського колективу посібника увішли вчені України та Грузії. Посібник присвячений визначенню ключових факторів міжнародної конкурентоздатності бізнесу, методичного інструментарію її забезпечення та відповідних інноваційних чинників розвитку підприємств. До посібника включено результати, отримані в межах держбюджетного проєкту молодого вченого "Інноваційна складова безпеки сталого розвитку старопромислових регіонів України: стратегічні напрями інституційного забезпечення і трансферу технологій в інноваційних ландшафтах".

IMG 20230117 140151 bd5e7