Новини

Перемога у ХV Всеукраїнському конкурсі емпіричних досліджень молодих вчених

Старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, науковий співробітник, доктор філософії Олена Омельяненко посіла І місце у ХV Всеукраїнському конкурсі емпіричних досліджень молодих вчених. Дослідження представниці СумДПУ імені А.С. Макаренка присвячене визначенню методологічного підґрунтя та розробленню науково-методичних основ оцінювання втрат національного людського капіталу внаслідок військових дій. Запропоновано рамкову модель фінансово-економічної інтерпретації наслідків впливу військових дій на людський капітал, яка показує співвідношення розрахункових і можливих фактичних збитків країни. Наукове консультування проведення дослідження здійснювали д.е.н., проф. Ольга Кудріна  та д.е.н., проф. Вікторія Божкова.

diplom 2a35e