Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Інформація

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. №1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-vseukrayinskogo-konkursu-studentskih-naukovih-robit-z-galuzej-znan-i-specialnostej-u-20202021-navchalnomu-roci

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017  № 605 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#Text

Галузева конкурсна комісія
Студентські наукові роботи