На фізико-математичному факультеті відкрили сучасну фізичну лабораторію SMART Hub

Відповідаючи на глобальні виклики цифрової трансформації та ключові наукові й технологічні тенденції, одним з пріоритетних напрямів розвитку усіх країн світу стає STEM-освіта (наука, технології, інженерія і математика). Сьогодні у світі велику увагу приділяють вивченню математики та інженерії. Тому відповідність змісту навчання суспільно-економічним запитам держави має бути основою нової філософії природничо-математичної освіти.

З огляду на це в Сумському державному педагогічному університеті на фізико-математичному факультеті створено сучасну лабораторію SMART Hub, використання якої спрямовано на підвищення якості освіти студентів, аспірантів, проведення наукових досліджень молодих вчених, аспірантів та докторантів. Урочисте відкриття відбулось напередодні святкування 97 річниці СумДПУ імені А.С. Макаренка. У заході взяли участь ректорат університету, представники кафедр. З устаткуванням лабораторії та його призначенням ознайомив декан фізико-математичного факультету Каленик Михайло Вікторович.

Лабораторія оснащена таким сучасним обладнанням:

  • комплекти шкільного лабораторного та демонстраційного обладнання німецької фірми PFYWE з механіки, молекулярної фізики, оптики, електродинаміки;
  • цифрові вимірювальні комп'ютерні комплекси Vernier;
  • засоби мультимедіа (телевізор 65’’, комп’ютер, ноутбуки, 3D принтер, документ-камера).

Дане обладнання буде інтегровано в освітній процес та науково-дослідну роботу, сприятиме розвитку практичного досвіду у створенні та демонстрації моделей, розвитку творчих здібностей, просторового уявлення та практичних навичок у створенні та використанні експериментальних зразків тіл, фігур та графіків, прототипів та макетів виробів, просторових моделей тощо. Обладнання дозволить проводити експериментальні дослідження, а також транслювати в реальному часі у масштабованому форматі документи, 3D об'єкти, досліди або явища, що відбуваються в горизонтальній площині, покази приладів із дрібними шкалами, вести фотографування, відеозапис, сканування та коментування, перегляд об’єктів, документів, процесів та явищ, проводити та супроводжувати наукові онлайн конференції та семінари, лекції та лабораторно-практичні заняття.

Обладнання лабораторії SMART Hub повністю відповідає зазначеному у Наказі МОН України №574/29.04.2020 "Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій".

Працівниками кафедри математики, фізики та методик їх навчання розробляються й оновлюються програми навчальних дисциплін з використанням зазначеного обладнання. Студенти 2-го року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) освітнього рівня «Магістр» перевірили в дії обладнання під час вивчення курсу «Експериментальна база шкільного курсу фізики».

photo 2021 12 17 12 57 51 6e0d3

photo 2021 12 17 12 57 34 44193

photo 2021 12 17 12 57 35 62bb5

photo 2021 12 17 12 57 38 b2512

photo 2021 12 17 12 57 40 492a4

photo 2021 12 17 12 57 41 d05af

photo 2021 12 17 12 57 43 2 5ece8

photo 2021 12 17 12 57 43 3 eb682

photo 2021 12 17 12 57 43 798fd

photo 2021 12 17 12 57 44 ddaa8

photo 2021 12 17 12 57 46 136b6

photo 2021 12 17 12 57 47 9c2ce

photo 2021 12 17 12 57 48 58b69

photo 2021 12 17 12 57 50 3d00e

photo 2021 12 17 12 57 51 6e0d3

photo 2021 12 17 12 57 54 b2ab6

photo 2021 12 17 12 58 00 708ed

photo 2021 12 17 12 57 33 bd574