Практикум для молодих науковців від професіоналів

В рамках роботи  міжнародної науково-практичної конференції  "Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця" (грудень 2021) відбувся практикум для молодих науковців "Шляхи формування чат-етикету" від кандидата педагогічних наук,  вчителя-методиста, голови циклової комісії бухобліку, фінансів та інформаційних технологій (Сумський коледж економіки і торгівлі) Юлії Руденко щодо організації, проведення та інтерпретації результатів опитувань. На прикладі практико-орієнтованого дослідження шляхів формування чат-етикету серед студентів коледжів було продемонстровано важливість організації констатувального етапу експерименту, розроблення і впровадження методів педагогічного впливу, а також інструментів, які дають змогу зафіксувати зрушення у рівнях сформованості певних якостей молоді. Для здобувачів третього, освітньо-наукового, рівня вищої освіти такі практикуми стають орієнтиром в організації і проведенні власного педагогічного експерименту та демонструють важливість розроблення діагностичного інструментарію для статистичного підтвердження отриманих теоретичних результатів емпіричними методами.

Screenshot 1 b62fc

Screenshot 5 64a78