Аспіранти і стейкґолдери: зустріч четверта

2 квітня 2021 року до проведення заняття з навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях" була залучена технічний секретар спеціалізованої вченої ради К55.053.03, кандидат педагогічних наук, доцент Удовиченко Ольга Миколаївна. З її допомогою аспіранти познайомилися з особливостями візуалізації результатів наукових досліджень. Акцентувалася увага на способах побудови діаграм та використанні для цього табличного процесора Excel. Запитання від аспірантів засвідчили важливість піднятої проблеми і висвітлили наявні прогалини у вміннях здобувачів третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для візуального супроводу наукової розвідки. Викладачем курсу, д.пед.н., проф. Семеніхіною О.В. було анонсовано вибіркові дисципліни, які пов'язані з висвітленням результатів педагогічного експерименту та його опрацюванням у спеціалізованих програмних середовищах, а також з особливостями публікаційної активності молодих науковців та представленням результатів на наукових заходах різних рівнів.

unnamed 5d7c8


Надрукувати